Ascendia S.A. Editor online de cursuri LIVRESQLearning Management System CoffeeLMSCursuri micro-learning eJourneysCursuri autorizate A.D.R. Pentru IMM-uriDezvoltare cursuri la comandă BespokeAflă mai multe despre noi investitoriportofoliuNoutățiCursuriCarierăcontact

Investește în Ascendia

Pentru că dorim să contribuim la dezvoltarea sectorului educațional românesc într-un mod real și transparent, oferim prin prezența pe Bursa de Valori București, oricărei persoane care își dorește acest lucru, posibilitatea de a achiziționa acțiuni la compania noastră.
homeInvestește în AscendiaRapoarte pentru acționari

29.03.2024 - Documente - Convocare AGOA și AGEA in 29(30).04.2024

29.03.2024 - Documente aferente pentru AGOA și AGEA din 29(30).04.2024

Ascendia S.A. convoacă actionarii pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) și Adunarea Generala Extraordinara („AGEA”) în data de 29(30).04.2024, ora 11:00 – ora Romaniei. 

Document Descarcă
CONVOCATOR AGOA ȘI AGEA 29(30).04.2024_RO link
CONVENING NOTICE FOR OGMS and EGMS 29(30).04.2024_EN link
ASCENDIA_BILANT_31.12.2023_RO link
NOTE_BILANT_31.12.2023_RO link
RAPORTUL_ADMINISTRATORULUI_31.12.2023_RO link
RAPORTUL_AUDITORULUI_31.12.2023_RO link
PROPUNERE_BVC_2024_RO link
DECLARATIA_PERS_RESPONSABILE_RO link
PROIECT HOTARARI AGOA 29(30).04.2024_RO link
DECISIONS PROJECT OGMS 27(28).04.2024_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGMS – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA-AGOA – PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGMS – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGMS – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA –AGOA – PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGMS – LEGAL ENTITIES_EN link
PROIECT HOTARARI AGEA 29(30).04.2024_RO link
DECISIONS PROJECT for EGMS 29(30).04.2024_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGEA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – EGMS – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA - AGEA – PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – EGMS – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA – AGEA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – EGMS – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA – AGEA – PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – EGMS – LEGAL ENTITIES_EN link

 

 
29.03.2024 - Documente - Convocare AGOA și AGEA in 29(30).04.2024